Taahhütname

VEKTÖR Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. olarak;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında vereceğimiz hizmetler konusunda servis verdiğimiz tüm işletmelerin haklarını koruyacağımızı,
  • Verdiğimiz tüm hizmetlerde insanların sağlık, güvenlik ve yaşama haklarını ön planda tutarak faaliyetlerimiz ile ilgili tüm kanun, kural, bildiri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının tüm tüzük, talimat ve yönetmeliklerine uyacağımızı,
  • Tüm uygulamalarda kullanacağımız yöntemlerin uluslararası standartlara uygunluğunu esas alacağımızı,
  • Çalıştığımız işletmelere tüm hizmetlerimizle ilgili doğru bilgi ve gerekli eğitim hizmetlerini vereceğimizi,
  • İnsanı ve çevreyi koruma ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek sektörümüzde farkındalık yaratacak müspet hal ve davranışlarda bulunacağımızı,
  • Hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşlarla ilgili edindiğimiz bilgilerin gizliliği ilkesine kesinlikle uyacağımızı

beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Haziran 2015
VEKTÖR
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
Yönetim Kurulu