Hakkımızda

BİZ KİMİZ?

Vizyonumuz

Mühendislik ve Tıp bilimlerinin disiplinlerini birlikte kullanarak iş sağlığı ve güvenliğini yönetim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası kabul ederek, önleyici yaklaşımlarla, Sinop ve çevre illerde tercih edilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olmaktır.

Misyonumuz

Müşterilerimizin; Yasal gereklilikler ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki eksikliklerini belirlemek, Pratik ve teorik bilgi birikimimizi kullanarak etkin çözümler üreterek, iş kazası ve meslek hastalığı oluşturmayacak faaliyetler ve çalışma ortamları oluşturmaktır.

İlkelerimiz

  • İnsan Odaklılık
  • Güvenilirlik ilkesi
  • Gizlilik ilkesi
  • İşbirliği ilkesi
  • Yasalara uyum ilkesi
  • Kurumsal yaklaşım ilkesi

Neler Yapıyoruz?

VEKTÖR OSGB’nin tecrübeli İş Güvenliği Uzmanları, çalışanlar için rahat ve huzurlu bir ortam oluşması için hizmet veriyor. Kanuni zorunluluklar çerçevesinde risklerin değerlendirilmesi, çalışanların eğitilmesi, makine teknik ve periyodik kontrollerini işyerinde gerçekleştiren uzmanlarımız, iş güvenliği kültürünün bir yaşam biçimi haline getirilmesi için çalışıyor.

İşyerini görüp değerlendiren ve yapılan işleri gözlemleyen İşyeri Hekimleri, yaptıkları muayeneler ve tetkikler doğrultusunda iş ile çalışan arasındaki uygunluk konusunda iş yeri sahibine ve çalışanlara yol gösterici oluyor. Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri, VEKTÖR OSGB hekimleri tarafından gerçekleştiriliyor ve raporlanıyor.

VEKTÖR OSGB, İşyeri Hekimleri gerekli laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayeneleri yapıyor ve işe girişlerde adayların işe uygunluklarını belgeliyor.

VEKTÖR OSGB, İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları işyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak ve İş Sağlığı ve Güvenliği’ni bir yaşam biçimine çevirebilmek için, çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri veriyor.

VEKTÖR OSGB İş güvenliği uzmanları, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek, kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek, işyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği olan Risk Değerlendirmesi Raporunun oluşturulmasını sağlıyor.

VEKTÖR OSGB İş güvenliği uzmanları, işyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp, olması muhtemel acil durumları değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek, öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı oluşturulmasını sağlıyor.

VEKTÖR OSGB İşyeri Hekimleri, mobil sağlık hizmetleriyle işyerinize kadar geliyor. Akciğer grafileri, solunum fonksiyon testleri, odiometri ölçümleri, kan tetkikleri ve diğer tetkiklerin titizlikle yapılması ve doğru şekilde raporlanmasını sağlıyor.

VEKTÖR İLKYARDIM EĞİTİM Merkezi, işyerlerinde bulunması gereken İlkyardımcı Sertifikasına ve ehliyeti ne haiz personel için Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardım Eğitim Merkezi oılarak da faaliyetlerini sürüdürmektedir.

VEKTÖR Periyodik Muayene istasyonu olarak iş hijyeni ve işyeri ölçümlerinizi kısa sürede gerçekleştirerek işverenlerin çalışma ortamı gözetimini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır.

VEKÖR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. olarak tüm altyapısını tamamlamış tek nokta ilkesi ile tüm müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine cevap verecek bir kuruluş olmuştur.

VEKTÖR OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çözüm ortağınız…

Proje Tamamlandı
projects-icon.png
Mutlu Müşteri
heart-icon.png
K+
Satır Rapor Yazıldı
code-lines-icon.png
Ödül
award-icon-free-img.png

Yeni bir proje başlatmak ister misiniz?

Hemen arayın, uzman ekibimiz tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek olan çözümleri size sunsun.